Wczytuję dane...

Numer zawiera nast. artykuły: 90 lat Instytutu Lotnictwa - 65 lat współpracy Instytutu z Zakładami Lotniczymi w Świdniku, Weryfikacja eksperymentalna odporności na rozwarstwienie kompozytu z osłoną antypiorunową, Duroplasty oraz termoplasty wysokotemperaturowe w prepregach jako osłony kompozytów węglowych do wytwarzania struktur lotniczych, Przegląd rozwiązań strukturalnych w zakresie ochrony struktur kompozytowych przed uderzeniem pioruna, Obliczenia flatteru prostokątnego płata ze sterem za pomocą MSC Nastran, ZONA ZAERO i ANSYS Fluent - porównanie z wynikami w tunelu aerodynamicznym, Ocena wpływu zamontowanego silnika na obciążenia samolotu lekkiego, Zastosowanie metody odwrotnej w celu zwiększenia możliwości pomiarowych metody anemometrii obrazowej (PIV), Etapy i kierunki rozwoju obiektów latających wykorzystujących do napędu energię słoneczną, Tworzenie produktów fotogrametrycznych z wykorzystaniem zdjęć wykonanych blokiem kamer niemetrycznych, Realizacja misji fotolotniczych z wykorzystaniem załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, Wybrane zagadnienia projektowania lekkich samolotów sportowych w aspekcie światowych przepisów lotniczych, Warunki, które determinują wykorzystanie przez Polskę swojego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej, Przegląd wymaganych badań fizycznych do kwalifikacji materiałów kompozytowych, Modelowanie strefy kohezyjnej, Wpływ turbulencji w śladzie aerodynamicznym na bezpieczeństwo lotu śmigłowca, Techniki fotogrametryczne stosowane w modelowaniu 3D miast.

Artykuły z wszystkich numerów z serii Prace Instytutu Lotnictwa są dostępne na:

http://ilot.edu.pl/prace_ilot

Nazwa publikacji: Prace Instytutu Lotnictwa nr 2(243) 2016
ISBN/ISSN: 0509-6669
Oprawa: miękka
Data publikacji: 2016
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 302
Wydanie: polski

Polecamy