Wczytuję dane...

Numer zawiera następujące artykuły: 
01. Piotr Bajurko: Numeryczna i eksperymentalna analiza rozwoju delaminacji wyboczeniowych w warunkach obciążeń quasi-statycznych
02. Piotr Bajurko: Wyznaczanie otworu ekwiwalentnego dla uszkodzeń poudarowych na podstawie badań wytrzymałości resztkowej
03. Marcelina Bobrowska, Michał Barcikowski: Ocena uszkodzeń udarowych rur kompozytowych wykonanych metodą nawijania i zaprojektowanych według metody tablicowej
04. Rafał Chatys, Krzysztof Szafran: Wpływ technologicznych aspektów wytwarzania włóknistych materiałów kompozytowych przy wtłaczaniu żywicy pod ciśnieniem do wnętrza formy
05. Radosław Guzikowski: Wpływ opasania rowingu szklanego wokół tulei węzła mocowania łopatyt śmigłowca na wytrzymałość statyczną dźwigara
06. Robert Jaśkiewicz: Analiza wpływu parametrów procesu wiercenia na jakość uzyskiwanych otworów i właściwości mechaniczne kompozytów węglowych
07. Robert Jaśkiewicz, Anna Stepniowska: Praktyczne zastosowanie metodyki FAA do przyklejania próbek kompozytowych, do testów kwalifikacji materiału
08. Robert Jaśkiewicz, Anna Stepniowska: Metodyka wyznaczania wyników odstających dla testów wytrzymałościowych kompozytów
09. Ewa Kaczorowska: Dobór procesu kondycjonowania próbek zgodnie z wymaganiami kwalifikacji kompozytów polimerowych do zastosowań w konstrukcjach lotniczych
10. Ewa Kaczorowska: Porównanie metod testowania wytrzymałości kleju na odrywanie dla różnych sposobów przygotowania powierzchni próbek
11. Maciej Karny: Połączenia klejone w strukturach kompozytowych - metodyka badań
12. Maciej Karny: Wpływ klimatyzowania na wytrzymałość kompozytu węglowego na naciski
13. Anna Osmęda: Porównanie wyników analiz numerycznych i prób wytrzymałościowych demonstartora struktury lotniczej
14. Anna Sałacińska: Analiza wpływu grafenu na właściwości kompozytów węglowo-epoksydowych
15. Anna Stepniowska: Wpływ wybranych parametrów na poprawność przeprowadzania badań zawartości składników stałych w materiale kompozytowym
16. Rafał Szymański: Technologia wykonania noska łopaty wirnika nośnego, porównanie trzech technologii
17. Rafał Szymański: Proces budowy „MASTER MODELU” do produkcji foremników dla częsci kompozytowych
18. Radosław Konik: Analiza numeryczna kompozytowej łopaty śmigłą ogonowego
19. Krzysztof Wąchalski: Ocena uwarunkowań konstrukcyjnych wyniesionych lądowisk dla helikopterów na budynkach szpitalnych realizowanych obecnie w Polsce
20. Piotr Wolański, Piotr Kalina, Włodzimierz Balicki, Artur Rowiński, Witold Perkowski, Michał Kawalec, Borys Łukasik: Możliwości rozwoju silników turbinowych z detonacyjną komorą spalania
21. Wojciech Florczuk, Grzegorz Rarata, Karolina Rokicka: Właściwości, otrzymywanie oraz zastosowanie nadtlenku wodoru 98%+ klasy HTP
22. Tomasz Szczepanik: Analiza stanu rynku wiatrakowcowego na świecie
23. Pamela Bugała: Analiza numeryczna wpływu zaburzeń za samolotem pasażerskim na operacje śmigłowcowe
24. Wiesław Zalewski, Kazimierz Szumański, Wieńczysław Stalewski: Wirnik ogonowy śmigłowca typu Mi-2 z profilem lotniczym nowej generacji
25. Paweł Ruchała, Krzysztof Szafran: Praktyczne aspekty zastosowania otunelowanych śmigieł pchających
26. Mariusz Kacprzak: Zastosowanie odbiorników GPS i inercyjnych jednostek pomiarowych w akwizycji materiału zdjęciowego z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających (BSL)
27. Karol Rotchimmel, Konrad Wodziński: Nawigacyjne przygotowanie i wykonanie lotu fotogrametrycznego samolotem załogowym wyposażonym w urządzenie nawigacyjne GARMIN G1000
28. Władysław Bubień: Próby śmigłowca PZL-SOKÓŁ
29. Paweł Karpiński, Łukasz Grabowski: Badania symulacyjne tłokowego silnika lotniczego ASZ-62IR w warunkach ustalonych
XX. W. Balicki, R. Chachurski, P. Głowacki, J. Szczeciński: Wspomnienie prof. Stefana Szecińskiego
30. Włodzimierz Balicki, Paweł Głowacki, Stefan Szczeciński, Adam Kozakiewicz: Bilans energetyczny wirników dwuprzepływowych silników odrzutowych
31. Paweł Boguszewicz, Sabina Czyż: Wpływ faz rozrządu i wzniosów zaworów na napełnianie cylindrów silnika tłokowego
32. Tadeusz Dziubak: Problemy filtracji powietrza wlotowego do silników spalinowych
33. Adam Kozakiewicz: Estymacja punktu pracy sprężarki i jego parametrów w oparciu o charakterystyki sprężarek
34. Adam Kozakiewicz, Mirosław Kowalski: Parametry określające wejście lotniczego silnika turbinowego w niestateczna pracę sprężarki
35. Zbigniew T. Pągowski: Pozytywne skutki zastosowania siników Diesla w lotnictwie
36. Artur Rowiński: Dystrybucja powietrza na potrzeby własne dwuprzepływowego silnika odrzutowego

Artykuły z wszystkich numerów z serii Prace Instytutu Lotnictwa są dostępne na: http://ilot.edu.pl/prace_ilot

Nazwa publikacji: Prace Instytutu Lotnictwa nr 244 (3/2016)
ISBN/ISSN: 0509-6669
Oprawa: miękka
Data publikacji: 2016
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 402
Wydanie: polski

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...