Wczytuję dane...

UDZIAŁ STACJONARNY International Symposium on Electric Aircraft and Autonomous Systems (ISEAS-23) 5-7 lipca 2023 roku Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Politechnika Warszawska oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych organizują w dniach 5-7 lipca 2023 r. International Symposium on Electric Aircraft and Autonomous Systems (ISEAS-23) we współpracy z International Sustainable Aviation and Energy Research Society (SARES: https://www.sares.org/). Sympozjum odbędzie się w systemie hybrydowym: stacjonarnie w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa w Warszawie oraz online.

ISEAS to multidyscyplinarne sympozjum, którego celem jest zajęcie się aktualnymi problemami  w dziedzinie lotnictwa, takimi jak elektryfikacja statków powietrznych, całkowicie elektryczne samoloty, wytwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej w statkach powietrznych, itp.

ISEAS-23 zostanie zorganizowany w tradycyjnym partnerstwie z IX Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problems of Chemmatology. Theory and Practice of Rational Use of Traditional and Alternative Fuels & Lubricants”, Kijów, Ukraina, w celu omówienia wspólnych tematów dotyczących paliw alternatywnych dla sektora lotniczego.

Udział w wydarzeniu jest płatny. Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

Ceny orientacyjne, zależne od kursu EUR

Udział na miejscu:

opłata do 15 maja - 1313,45 PLN brutto (280 EUR);

płatność po 15 maja - 1501,09 PLN brutto (320 EUR);

uczestnictwo online:

opłata do 15 maja - 656,73 PLN brutto (140 EUR);

płatność po 15 maja - 750,54 PLN brutto (160 EUR).

W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko oraz numer wygenerowany przy rejestracji na stronie konferencji.

Tematy sympozjum

 • Elektryczne lotnictwo ogólne
 • Samoloty elektryczne
 • Hybrydowe samoloty elektryczne
 • Elektryczne systemy lotnicze
 • Bezpieczna i niezawodna energia elektryczna
 • Elektryczność w kosmosie
 • Systemy bezzałogowe
 • Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej na pokładzie
 • Magazynowanie energii elektrycznej
 • Sprzęt do obsługi naziemnej
 • Elektryczność w eksploatacji linii lotniczych
 • Elektryczność w obsłudze lotniska
 • Ładowarki i systemy zarządzania akumulatorami
 • Szeregowe/równoległe/lekkie hybrydowe systemy elektryczne do samolotów
 • Wodorowe ogniwa paliwowe dla lotnictwa
 • Maszyny elektryczne do napędu samolotów
 • Specyficzne elektryczne systemy klimatyzacji i ogrzewania w samolotach
 • Efektywność środowiskowa/kosztowa, algorytmy oszczędności energii
 • Paliwa wodorowe
 • Zrównoważone paliwa alternatywne i smary

Program sympozjum ISEAS-23 obejmuje prezentacje zaproszonych prelegentów oraz referaty ogólne prezentowane w sesjach tematycznych (w tym e-prezentacje na żywo) i sesjach plakatowych. Wszystkie artykuły będą recenzowane, a zaakceptowane teksty zostaną opublikowane w Proceedings Symposium ISEAS-23. Zarejestrowane i zaprezentowane artykuły zostaną opublikowane przez Springer Nature, a artykuły wysokiej jakości zostaną przesłane do jednego z czasopism:

 • International Journal of Sustainable Aviation (ISSN: 2050-0475, Inderscience)
 • International Journal of Aviation Science and Technology (ISSN: 2687-525X, DergiPark Academic)
 • Transactions on Aerospace Research (ISSN: 2545-2835, Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Warszawa)

Zachęcamy do nadsyłania streszczeń referatów na ISEAS-23.

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie wydarzenia http://2023.iseasci.org/

Abstrakty referatów oraz pełne teksty artykułów (w języku angielskim) należy przesyłać za pośrednictwem strony internetowej ISEAS-23: http://2023.iseasci.org/.

Po akceptacji abstraktów prosimy o nadsyłanie gotowych referatów i prezentacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Prof. dr hab. inż. Oleksandr ZAPOROŻEC

oleksandr.zaporozhets@ilot.lukasiewicz.gov.pl