Wczytuję dane...

Po dwóch latach przerwy ‘covidowej’ wznawiamy nasze spotkania w formie Forum, którego celem jest prezentacja najnowszych trendów, wyników badań oraz rozwiązań praktycznych stosowanych przez instytucje naukowe i badawcze. m.in. instytuty, uczelnie, parki technologiczne, centra badawczo - rozwojowe z całej Europy w zakresie marketingu nowych technologii oraz komercjalizacji wyników badań. Forum będzie znakomitą okazją do wspólnych dyskusji z zakresu marketingu, komercjalizacji, innowacyjności, podzieleniem się wynikami badań, a także impulsem do pogłębienia współpracy środowiska nauki i biznesu.

 Forum skierowane jest do:
- kadry zarządzającej szkół wyższych i instytucji naukowo - badawczych,
- pracowników działów marketingu instytucji naukowych i badawczych, uczelni, przedsiębiorstw, parków technologicznych,  centrów rozwoju technologii
- członków organizacji związanych z marketingiem,
- ekspertów i menadżerów zajmujących się marketingiem w instytucjach naukowo – badawczych,

- studentów,
- każdej innej osoby zainteresowanej tematem Forum.

Program Forum przewiduje sesje tematyczne (polskie i angielskie), a wygłaszane referaty będą tłumaczone symultanicznie. Językami forum będą polski i angielski.

GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE FORUM

 • Transfer wiedzy i technologii z ośrodków akademickich do przedsiębiorstw
 • Trendy  i uwarunkowania w procesie podejmowania decyzji marketingowych
 • Komunikacja marketingowa w budowaniu relacji/interakcji z klientami
 • Innowacje w marketingu dóbr i usług
 • Sztuczna inteligencja,  wirtualna i rozszerzona  rzeczywistość w marketingu
 • Wpływ zmian technologicznych na marketing
 • Nowe technologie w kształtowaniu postaw i zachowań konsumentów
 • Przyszłość badań marketingowych – uwarunkowania i znaczenie w zarządzaniu
 • Bezpieczeństwo konsumentów w dobie cyfrowego marketingu

* Cena netto 500 PLN

* Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów zakwaterowania i dojazdu

* Opłata zawiera:

 • udział w sesjach,
 • certyfikat udziału,
 • przerwy kawowe & lunch