Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa https://ilot.edu.pl/sklep w dalszej części zwanego „Sklep”

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000034960, NIP: 5250008494, REGON: 000037374 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem
e-mail
: iod@ilot.edu.pl.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • realizacja Twoich zamówień
 • marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 • przesyłanie newslettera

Podstawa prawna przetwarzania:

 • wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz podjęcie działań na Twoje żądanie, zmierzających do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • realizacja celów wynikających z naszych prawnie
 • uzasadnionych interesów, którymi są w szczególności: ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, prowadzenie marketingu bezpośredniego, badanie satysfakcji klientów, cele analityczne i statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
 • Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy ich profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania newslettera

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane będziemy przechowywać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
 • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania newslettera
 • zażądasz niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych przy spełnieniu co najmniej jednej z przesłanek usunięcia danych określonych w RODO
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony interes lub gdy dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo:

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

- z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

 • - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w celu przesyłania newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką prywatności?

Napisz na adres e-mail:
wydawnictwa@ilot.edu.pl