Wczytuję dane...

PATRONAT MERYTORYCZNY: Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

O FORUM

Tegoroczne Forum będzie dwunastą już okazją do podjęcia dyskusji i wymiany poglądów w dziedzinie marketingu instytucji naukowych i badawczych.

Celem wydarzenia jest prezentacja najnowszych wyników badań oraz rozwiązań praktycznych stosowanych przez instytucje naukowe i badawcze, m.in. instytuty, uczelnie, parki technologiczne z całej Europy w zakresie marketingu nowych technologii oraz komercjalizacji wyników badań. Forum będzie znakomitą okazją do zaprezentowania przed uczestnikami z Europy osiągnięć polskich naukowców, specjalistów od marketingu  i komercjalizacji oraz praktyków w dziedzinie promowania nauki, badań i innowacyjności.

Organizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa Forum stwarza nie tylko okazję do wymiany poglądów i bezpośredniego spotkania z wiodącymi naukowcami i praktykami z  kraju i zagranicy, ale przede wszystkim daje możliwość poznania aktualnych trendów, nowych narzędzi i tym samym podniesienia wiedzy z zakresu marketingu instytucji naukowych i badawczych. Jest także impulsem do pogłębienia współpracy środowiska nauki i biznesu.

Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych dzięki  swojej  innowacyjnej formule a zarazem  wyjątkowości  merytorycznej  wpisało  się  na  stałe  do  kalendarza  konferencji o tematyce marketingowej.

Forum skierowane jest do:

 • Kadry zarządzającej szkół wyższych i instytucji naukowo – badawczych,
 • Pracowników działów marketingu instytucji naukowych i badawczych, uczelni, przedsiębiorstw, parków technologicznych, centrów rozwoju technologii,
 • Członków organizacji związanych z marketingiem,
 • Ekspertów i menadżerów zajmujących się marketingiem w instytucjach naukowo – badawczych,
 • Studentów,
 • Osób zainteresowanych tematem Forum.

ORGANIZATOR

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

DATA FORUM

7-8 listopada 2023 roku (wtorek-środa)

MIEJSCE

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictw, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, Polska

KOMITET NAUKOWY

 • prof. Bogdan Sojkin - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polska – Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • prof. Joanna Cygler - Szkoła Główna Handlowa, Łukasiewicz–Instytut Lotnictwa, Polska – Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego
 • dr inż. Paweł Stężycki – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polska
 • prof. Agnieszka Baruk – Politechnika Łódzka, Polska
 • prof. Anna Dąbrowska – Szkoła Główna Handlowa, Polska
 • prof. Arkadiusz Kawa - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, Polska
 • prof. Robert Kozielski - Uniwersytet Łódzki, Polska
 • prof. Zoran Krupka - Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja
 • prof. Krzysztof Leja - Politechnika Gdańska, Polska
 • dr hab. inż. Andrzej Leski - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polska
 • dr Beata Lubos - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polska
 • prof. Petra Morschheuser - Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Mosbach, Niemcy
 • prof. Mirosława Pluta-Olearnik - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
 • prof. Jörn Redler - Mainz University of Applied Sciences, Niemcy
 • prof. Dariusz Trzmielak, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • prof. Jan W. Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 • prof. William Bradley Zehner II - The IC2 Institute at the University of Texas, USA

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr Aneta Olejniczak - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • Szczepan Baworski - Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Lotnictwa – Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • Marek Gospodarczyk - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr Tomasz Osypowicz - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • Kamila Kaczyńska - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

ZAKRES TEMATYCZNY FORUM

 • Przełomowe zmiany jako determinanta nowych modeli biznesu i strategii rynkowych instytucji naukowych i badawczych,
 • Modele biznesowe jednostek naukowych i badawczych w dobie zmian przełomowych otoczenia,
 • Nowe kierunki, nowe strategie rynkowe oraz nowe narzędzia marketingu instytucji naukowych i badawczych,

Wymogi kompetencyjne i praktyczne w podejmowaniu skutecznych działań rynkowych instytucji naukowych i badawczych w czasach niepewności otoczenia.

UCZESTNICTWO W FORUM

Uczestniczyć w Forum można na trzy sposoby:

 • zgłoszenie referatu, jego wygłoszenie i publikacja po akceptacji Komitetu Naukowego - rejestracja do 30 czerwca 2023 roku.
 • zgłoszenie referatu i jego publikacja (bez wygłaszania) po akceptacji Komitetu Naukowego - rejestracja do 30 czerwca 2023 roku.
 • udział w Forum (bez zgłoszenia referatu).

Program Forum obejmuje sesje tematyczne oraz sesję plakatową.

Językami forum będą polski i angielski. Wygłaszane referaty będą tłumaczone symultanicznie.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru tematów prezentowanych na Forum.

Udział w wydarzeniu jest płatny.

SESJA PLAKATOWA

7 listopada 2023 roku, w czasie pierwszego dnia Forum odbędzie się sesja plakatowa, w czasie której zaprezentowane zostanie 10 najlepszych plakatów, wybranych przez Komitet Naukowy. Autorzy wybrani do zaprezentowania plakatów uczestniczą w Forum bezpłatnie.

Termin nadsyłania tytułu oraz streszczenia (opis 5-10 zdań) wystąpień plakatowych mija
2 października 2023 roku. Uczestnicy we własnym zakresie przygotowują i dostarczają wydruki.

Rejestracja uczestników odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.ilot.lukasiewicz.gov.pl/minib

OPŁATY I TERMINY

OPŁATY
I TERMINY
Wczesna rezerwacja Standardowa stawka
do 31 lipca 2023 od 1 sierpnia 2023
Udział w Forum 600 zł*/za osobę 800 zł*/za osobę

*Opłata zawiera podatek VAT

*Opłata zawiera:

 • udział w sesjach
 • certyfikat udziału
 • przerwy kawowe & lunch

*Dla studentów 50% zniżki

*Opłata nie zawiera kosztów zakwaterowania i dojazdu

Uczestnicy spotkania we własnym zakresie rezerwują oraz opłacają koszty zakwaterowania i dojazdu.

Ostatecznym warunkiem uczestnictwa w Forum jest wniesienie opłaty w terminie do dnia 27 października 2023 roku.

Kwartalnik naukowy „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”

Miesięcznik „Marketing i Rynek”

Zachęcamy do nadsyłania artykułów do kwartalnika naukowego „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”, wydawanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa oraz do czasopisma „Marketing i Rynek”.

Autorzy, którzy chcą zaprezentować referaty na Forum, jak również opublikować artykuł, proszeni są o nadesłanie tytułu referatu w języku polskim i angielskim, abstraktów w języku polskim i angielskim (max. 400 słów) w jak najkrótszym czasie, nie później jednak niż do 30 czerwca 2023 roku. Dodatkowo prosimy o przesłanie 5-7 słów kluczowych oraz noty biograficznej w języku polskim i angielskim. Wszystkie nadesłane artykuły poddane zostaną recenzji.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru tematów prezentowanych na Forum.

Termin nadsyłania pełnych tekstów przeznaczonych do publikacji upływa 1 grudnia 2023  roku.

Możliwość publikacji artykułów w czasopismach:

·       „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” w języku angielskim (40 pkt)

·       „Marketing i Rynek” w języku polskim (40 pkt)

Planowane jest zorganizowanie konkursu na najlepszy artykuł naukowy zgłoszony na 12 Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych.

Osoba do kontaktu:
dr Aneta Olejniczak
tel. +48 722 241 487

 e-mail: forumminib@ilot.lukasiewicz.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły udziału dostępne będą na stronie internetowej:
www.ilot.lukasiewicz.gov.pl/minib