Wczytuję dane...

Tematem książki jest statyczna i dynamiczna analiza elementów, zespołów i całych konstrukcji maszyn wirnikowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z obliczeniami statycznymi i dynamicznymi turbinowych silników lotniczych (TSL). Przy pisaniu monografii kierowano się dwoma głównymi celami. Po pierwsze przybliżyć czytelnikowi całe spektrum zagadnień związanych z budową strukturalnych modeli dyskretnych konstrukcji mechanicznych na przykładzie TSL. Po drugie omówić i pokazać sposoby aplikacji różnych sformułowań MES (model przemieszczeniowy i hybrydowy) do rozwiązywania zagadnień statyki i dynamiki w zakresie liniowym i nieliniowym. Książka została napisana na podstawie wyników wieloletnich prac Autora w ramach działalności w zespole kierowanym przez prof. Z. Dżygadłę. Monografia może być użyteczna dla konstruktorów maszyn wirnikowych korzystających z nowoczesnych metod projektowania CAD/CAM, a chcących zapoznać się bliżej z metodami konstruowania elementów skończonych i matematycznego ich opisu. Również może być przydatna dla doktorantów i studentów uczelni technicznych zajmujących się tą problematyką.

Nazwa publikacji: OBLICZENIA STATYCZNE I DYNAMICZNE TURBINOWYCH SILNIKÓW LOTNICZYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
Autor: Idzi Nowotarski
ISBN/ISSN: 83-910906-3-9
Oprawa: miękka
Data publikacji: 2001
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 246
Wydanie: polski