Wczytuję dane...

Tematem niniejszej publikacji jest dynamika silnika tłokowego. Przedstawiono możliwość zmniejszenia drgań silnika tłokowego przez wykorzystanie technik wibroizolacji pasywnej i aktywnej. Zaprezentowano opracowane, wdrożone i wykorzystane eksperymentalne, analityczne i numeryczne symulacyjne metody badacze. Badano równowagę statyczną tłokowego silnika lotniczego zawieszonego na nieliniowych, progresywnych elementach sprężystych. Przedstawiono odkształcenia zawieszenia i zawartą w nim energię potencjalną dla sześciu charakterystycznych stanów samolotu w locie. Zdefiniowano uproszczony, nieliniowy model dynamiczny zawieszenia w płaszczyźnie wymuszenia. Wartości skuteczne przyspieszenia otrzymane drogą symulacji numerycznej uzgodniono z wynikami pomiarów tych samych wielkości fizycznych na samolocie. Wykonano obliczenia krzywych rezonansu nieliniowego metodami asymptotycznymi i skonfrontowano je z krzywymi uzyskanymi metodą symulacji numerycznej. W ramach badań symulacyjnych model dynamiczny poddano wpierw standardowym wymuszeniom, aby zbadać jego reakcje i właściwości. Następnie przeprowadzono symulację modelu dynamicznego z wymuszeniem poliharmonicznym, zarówno w stanach ustalonych, jak i nieustalonych. Wyniki eksperymentalne kilku wariantów zawieszenia dotyczą zachowania dynamicznego silników na hamowni oraz na samolocie podczas prób lotniskowych.

Nazwa publikacji: DYNAMIKA SILNIKA TŁOKOWEGO
Autor: Marian Jeż
ISBN/ISSN: 83-915995-6-6
Oprawa: miękka
Data publikacji: 2003
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 142
Wydanie: polski