Wczytuję dane...

Książka jest przeznaczona dla kandydatów na samolotowych pilotów doświadczalnych oraz dla inżynierów pragnących specjalizować się w próbach w locie. W części I zawarty jest zarys historyczny szkolenia oraz jego aktualny zakres i poziom w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W  części II zawarty jest program szkolenia teoretycznego oraz praktycznego, zatwierdzony przez Głównego Inspektora Personelu Lotniczego GILC. Program zawiera formy organizacyjne kursu szkoleniowego, szczegółowy wykaz tematów z zakresu obowiązujących siedmiu przedmiotów teoretycznych oraz przebieg poszczególnych ćwiczeń w locie włączając przygotowania pomiarowe samolotu oraz formę opracowania wyników. Część II zamyka zestawienie literatury technicznej, ściśle związanej z poszczególnymi przedmiotami. W części III zawarte są sprawdziany nabytej wiedzy w ramach poszczególnych przedmiotów. Książka może służyć jako pomoc dla wykładowców prowadzących kursy dla lotniczego personelu doświadczalnego.

Nazwa publikacji: SZKOLENIE SAMOLOTOWYCH PILOTÓW DOŚWIADCZALNYCH I INŻYNIERÓW PRÓB W LOCIE
Autor: Jerzy Zięborak
ISBN/ISSN: 83-904367-2-8
Oprawa: miękka
Data publikacji: 2006
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 120
Wydanie: polski