Wczytuję dane...

W książce staraliśmy się zawrzeć informacje o zagrożeniach ekologicznych wynikających z wyjątkowo skoncentrowanych, na ograniczonym obszarze lotnisk i ich przyległych terenów, zanieczyszczeń spalinami (i zawartymi w nich toksynami) oraz hałasem – spowodowanych pracą współczesnych turbinowych silników odrzutowych, powszechnie wykorzystywanych jako napęd samolotów pasażerskich i transportowych dalekiego zasięgu i dużego udźwigu. Przytoczono współcześnie stosowane metodyki ocen ilościowych „produkowanych” spalin i zawartości ich podstawowych składników toksycznych oraz własnych propozycji uściślonych sposobów – umożliwiających zindywidualizowaną ocenę masy wytworzonych trujących składników gazów wylotowych na podstawie pomierzonego zużycia paliwa przez silniki napędowe samolotu podczas kołowania po lotnisku, startu, wznoszenia, lotu poziomego, schodzenia i lądowania. Wskazano możliwości organizacyjne zmian sposobów sterowania napędem samolotów podczas kołowania oraz stopnia obciążenia silników napędowych w zależności od masy startowej samolotu i aktualnych warunków atmosferycznych. Mając na uwadze nie tylko konieczność zainteresowania specjalistów w dzie­dzinie ochrony środowiska trudnościami jej zachowania na bezpiecznym poziomie, część pracy jest adre­sowana do użytkowników lotnictwa: organizatorów ruchu lotniczego, obsługi naziemnej samolotów, eksploatatorów silników odrzutowych – a także pracowników zakładów naprawczych, diagnostyków, automatyków , nawet konstruktorów silników. Wydaje się słuszną rzeczą umożliwienie dostępności tej książki studentom, dyplomantom, doktorantom specjalności ochrona środowiska naturalnego człowieka, ale także specjalności lotniczych oraz silników spalinowych w różnych dziedzinach ich stosowania.

Nazwa publikacji: TRANSPORT LOTNICZY. ZAGROŻENIA EKOLOGICZNE ORAZ SPOSOBY ICH OGRANICZANIA
Autor: Paweł Głowacki, Stefan Szczeciński
ISBN/ISSN: 978-83-63539-09-2
Oprawa: miękka
Data publikacji: 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 121
Wydanie: polski