Wczytuję dane...

Praca niniejsza ma na celu całościowe ujęcie najistotniejszych problemów śmigłowcowych. Jako podstawę przyjęto podejście symulacyjne. Umożliwia ono szybsze, niż w przypadku stosowania innych metod badawczych, pogłębienie wiedzy o przebiegu i współzależności zjawisk w układzie oraz łatwiejszą ich interpretację fizyczną. Układ pracy ma za zadanie zapoznanie czytelnika z podstawami teoretycznymi omawianych problemów a następnie, na licznych przykładach, zilustrowanie wyników i praktyczną realizację prowadzonych badań. Praca podzielona jest na dwie części. W pierwszej zawarto matematyczne modele śmigłowca i sterowania, a także modelesystemów projektowania i eksploatacji. W części drugiej podano przykłady badańsymulacyjnych. Obejmują one: badania zadań lotnych, dynamiki struktury śmigłowca(w tym stanów awaryjnych i niestabilności w układzie), zakłóceń opływu oraz interferencji, a także przykłady badań symulacyjnych procesu wytwarzania śmigłowca(projektowanie, próby w locie, użytkowanie). Publikacja jest przeznaczona dla zainteresowanych specjalizacją śmigłowcową - studentów, inżynierów, użytkowników śmigłowców i pilotów.

Nazwa publikacji: TEORIA I BADANIA ŚMIGŁOWCÓW W UJĘCIU SYMULACYJNYM
Autor: Kazimierz Szumański
ISBN/ISSN: 83-904367-4-4
Oprawa: miękka
Data publikacji: 1997
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 307

Wydanie: polski