Wczytuję dane...

Niniejsza monografia jest efektem znaczącego udziału autorów w realizacji programów naukowo-badawczych takich jak program badań samolotu szkolno-bojowego PZL I-22 Iryda, kilku krajowych i dwu europejskich programów naukowo-badawczych, współpracy z polskimi i zagranicznymi firmami lotniczymi oraz prac i badań własnych. Były one realizowane głównie w Instytucie Lotnictwa, a także na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

W rozdziale 1 niniejszego opracowania dokonano przeglądu, porównania i analizy metod oceny wytrzymałości zmęczeniowej struktur nośnych samolotów. Wykorzystano przy tym przykłady badań zmęczeniowych samolotu PZL I-22 Iryda.

Pozwoliło to autorom na krytyczne spojrzenie na podstawowe zagadnienia analitycznych metod oceny trwałości zmęczeniowej konstrukcji. W efekcie sformułowano szereg nowych hipotez dotyczących wytrzymałości zmęczeniowej materiałów i konstrukcji. Zagadnienia te są przedmiotem rozważań w rozdziale 2.

Rozdział 3 dotyczy opracowania Metody Ciągłej Oceny Zużycia Zmęczeniowego konstrukcji lotniczych jako efekt dążenia do pełnego i równomiernego wykorzystania trwałości zmęczeniowej struktury nośnej (nie tylko konstrukcji lotniczych).

Dopuszczenie konstrukcji do eksploatacji z kontrolowanym rozwojem uszkodzeń zmęczeniowych (koncepcja Fail-Safe lub Damage Tolerance) wymaga wykrycia i obserwacji w trakcie jej eksploatacji krytycznych rejonów struktury nośnej tej konstrukcji. W rozdziale 4 pokazano przykłady krytycznych, z punktu widzenia zmęczenia, rejonów konstrukcji samolotu.

Jednym z zasadniczych elementów wdrożenia Metody Ciągłej Oceny Zużycia Zmęczeniowego jest konieczność ciągłego monitorowania obciążeń zmęczeniowych konstrukcji w warunkach normalnej eksploatacji. Z tego względu opracowane zostały i wdrożone systemy pomiarowe, zarówno w zakresie hardwaru jak i softwaru oraz w zakresie analizy sygnału. Zagadnienia te omówiono w rozdziale 5.

W rozdziale 6 przedstawiono innowacyjne (opatentowane) rozwiązanie połączeń elementów konstrukcyjnych struktury nośnej, za pomocą tzw. węzłów kompozytowych. Rozwiązanie to podnosi trwałość zmęczeniową i zmniejsza masę konstrukcji, co wykazano w badaniach zmęczeniowych kratownicy kadłuba samolotu akrobacyjnego DEKO 9 Magic.

W rozdziale 7 i 8 dokonano krytycznej analizy zagadnienia kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych. W niniejszym opracowaniu wykorzystano publikowane i niepublikowane prace własne oraz obszerną i wielowątkową monografię pt. „Wybrane zagadnienia wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji lotniczych”, która ukazała się w języku polskim w serii Biblioteka Naukowa wydawanej przez Instytut Lotnictwa, tom 36.

Nazwa publikacji: Fatigue Analysis Tools of Aerostructures
Autorzy: Daniel Dębski, Marek Dębski, Krzysztof Gołoś, Jan Kaźmierski
ISBN/ISSN: 978-83-63539-46-7
Oprawa: miękka
Data publikacji: 2018
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 164
Wydanie: angielski