Wczytuję dane...

Książka ta powstała dzięki wykładom i ćwiczeniom z przedmiotów: Silniki spalinowe i Termodynamika, prowadzonym w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i ma służyć, w pierwszym rzędzie, jej studentom. Wiedza w niej zawarta wynika z ponad 40 lat pracy naukowo-badawczej w branżach: lotniczej i silnikowej. Uzupełniono ją wynikami najnowszych badań demonstrowanych na konferencjach i seminariach naukowych, publikowanych w książkach i periodykach, oraz na specjalistycznych i aktualizowanych witrynach internetowych. Książka przedstawiająca zasady działania i zastosowania oraz tendencje rozwojowe silników spalinowych zawiera pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym zaprezentowano różne rodzaje silników spalinowych na historycznym tle ich tworzenia i rozwoju. Następne rozdziały poświęcono głównym typom silników wewnętrznego spalania: tłokowym, turbinowym i odrzutowym. Zasady działania silników turbinowych i odrzutowych omówiono w rozdziałach trzecim i czwartym. Przedstawiono różnorodne kryteria oceny silników spalinowych w aspekcie ich optymalnego zastosowania w różnych sektorach cywilizacji technicznej. Ostatni, piąty rozdział poświęcono przyszłości silników spalinowych. Wykorzystano w nim najnowsze (dostępne w końcowej fazie redagowania) informacje dotyczące kierunków rozwoju tych silników oraz związanych z nimi badań naukowych.

Nazwa publikacji: SILNIKI SPALINOWE. ZASADY DZIAŁANIA I ZASTOSOWANIA
Autor: Marian Jeż
ISBN/ISSN: 978-83-923098-7-1
Oprawa: miękka
Data publikacji: 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 127
Wydanie: polski