Wczytuję dane...

Przedstawiona Czytelnikowi praca ma pokazać podstawowe sposoby konwersji energii w transporcie, stosowane rozwiązania hybrydowe i zagrożenia ekologiczne wynikające z działalności człowieka, a także wskazać sposoby ich zmniejszenia lub wręcz eliminacji części z nich przez nowoczesne rozwiązania napędów, wprowadzanie procesów akumulacji i nowych źródeł energii. Celem tego opracowania jest także zasygnalizowanie zagrożeń ekologicznych (globalnych i lokalnych) wynikających z procesów przetwarzania energii, ze szczególnym uwzględnieniem transportu i związanej z nim energetyki, więc problemami powstawania niekorzystnych składników spalin podczas procesów spalania, przetwarzania paliw, bilansem zanieczyszczeń, generowaniem hałasu i pól elektromagnetycznych oraz metodami ich ograniczenia. W książce przedstawiono nie tylko zagadnienia napędów hybrydowych ale także krótko scharakteryzowano podstawy procesów konwersji energii oraz zagadnienia dotyczące zasobów energetycznych świata i wybrane prognozy rozwoju energetycznego z uwzględnieniem gałęzi transportu.

Autorzy: Łukasz Czajkowski, Roman Domański
ISBN: 978-83-63539-59-7
Oprawa: miękka, klejona
Rok publikacji: 2021
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 195
Język wydania: polski