Wczytuję dane...

Książka zawiera informacje, które na podstawie czterdziestoletniego doświadczenia i wykonanych licznych ekspertyz sprzętu lotniczego, od drobnych uszkodzeń począwszy, na katastrofach lotniczych skończywszy, autor uznał za istotne dla wykonujących badania fraktograficzne. Tym niemniej, książka nie powinna być traktowana jako podręcznik fraktografii, bowiem każdy przypadek uszkodzenia lub zniszczenia wymaga indywidualnego podejścia. Informacje zawarte w książce mogą być bardzo przydatne na etapie przygotowywania programów badań oraz przy formułowaniu hipotez dotyczących przyczyn i przebiegu pękania. Książka składa się z wprowadzenia, które dotyczy czynności poprzedzających badania właściwe przełomów, w tym kompletowania dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz zawiera wytyczne pobierania, przechowywania i przygotowania uszkodzonych elementów do badań. Część druga-badania makrofrak- tograficzne stanowi zasadniczą część książki, jako że około 90% informacji, niezbędnych do stwierdzenia przvczyny i przebiegu zniszczenia, uzyskuje się przv obserwacji przełomów okiem nieuzbrojonym lub przy zas­tosowaniu małych powiększeń. Zostały omówione cechy przełomów, ich związek z rodzajami obciążenia i warunkami pracv. Przytoczono również przykład ilościowej analizy procesu niszczenia. W części trzeciej zestawiono podstawowe informacje o mikroskopowych cechach przełomów, ujawnianych za pomocą mikroskopu elektronowego, skaningowego lub transmisyjnego.

Nazwa publikacji: Badania fraktograficzne w analizie przyczyn zniszczenia konstrukcji lotniczych
Autor: Włodzimierz Karliński
ISBN/ISSN: 978-83-932592-6-7
Oprawa: miękka
Data publikacji: 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 60
Wydanie: polski