Wczytuję dane...

Anemometria obrazowa (ang. Particle Image Velocimetry, PIV) jest bezinwazyjną techniką pomiaru pola prędkości przepływającego płynu. Celem niniejszej monografii jest przybliżenie praktycznych aspektów pomiarów techniką anemometrii obrazowej w badaniach aerodynamicznych, będących jej najczęstszym zastosowaniem. Metoda pomiarowa anemometrii obrazowej polega na pomiarze przemieszczenia cząstek znacznikowych poruszających się w płynie. Pomimo prostoty modelu pomiaru uzyskanie prawidłowego wyniku wymaga od osób wykonujących badania znajomości szeregu zagadnień, obejmujących technikę laserową, rejestrację obrazów cząstek oraz przetwarzania obrazów i specyfiki opracowania danych pomiarowych PIV. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z pomiarami za pomocą najpopularniejszej metodyki pomiarów PIV, opierającej się na cyfrowym opracowaniu pary obrazów cząstek poruszających się wraz z płynem w płaszczyźnie ekranu świetlnego. W pierwszej kolejności skupiono się na opisie fizycznych uwarunkowań badań oraz praktycznych aspektach pomiarów ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy z systemem PIV. Następnie przedstawiono przykłady prezentacji wyników oraz szacowania niepewności pomiaru. Opracowanie kierowane jest do specjalistów, badaczy oraz studentów prowadzących pomiary techniką PIV, w szczególności chcących zastosować ją do prowadzenia badań w tunelach aerodynamicznych.

Autor: Wit Stryczniewicz
ISBN: 978-83-63539-38-2
Oprawa: miękka, klejona
Data publikacji: 2020
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 105
Język wydania: polski