Wczytuję dane...

Książka dotyczy bardzo istotnej i aktualnej  tematyki konwersji i akumulacji energii, podejmowanej obecnie szeroko na świecie. Problematyka ta rozwija się i nabiera coraz większego znaczenia ze względu na wdrażanie nowych technologii energetycznych oraz stosowanie nowych paliw. Wykorzystania źródeł odnawialnych związane jest z koniecznością zmniejszenia zagrożeń środowiska naturalnego. Autor w monografii wykorzystał swoje wieloletnie doświadczenie badawcze, dydaktyczne oraz zgromadzoną przez lata wiedzę o procesach konwersji i akumulacji energii. Opracowana monografia stanowi  kompendium współczesnej wiedzy na temat przedstawiony w tytule pracy. Opracowanie może zainteresować nie tylko osoby bezpośrednio związane z energetyką, ale także środowiska naukowo-badawczego z innych dyscyplin. Książka jest, bowiem swego rodzaju poradnikiem dla badaczy, projektantów i eksploatatorów urządzeń energetycznych. Książka z płytą.

Płyta zawiera cykl wykładów dotyczących konwersji i akumulacji energii, jest poszerzeniem wykładów w formie audio prezentacji w Power Point (ponad 40 godzin nagrań). Zawiera 27 wykładów dotyczących następujących zagadnień:

 • Wprowadzenie
 • Termodynamika – wiadomości podstawowe
 • Wymiana ciepła – wybrane zagadnienia
 • Budowa atomu i przemiany promieniotwórcze
 • Słonce jak źródło energii
 • Zasoby energetyczne świata
 • Wybrane prognozy energetyczne
 • Sprawność konwersji energii
 • Akumulacja energii i jej miejsce w procesach konwersji i energii, opis wybranych metod magazynowania
 • Konwersja energii w laserach
 • Ogniwa paliwowe

Autor: Roman Domański
ISBN: 978-83-63539-61-0
Oprawa: miękka, klejona
Data publikacji: 2020
Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa
Liczba stron: 522
Język wydania: polski